Co je registr dlužníků?

Pojmem „registr dlužníků“ bývá označován klientský nebo také úvěrový registr. Jedná se o databázi, ve které jsou vedeny údaje o platební morálce jednotlivých fyzických osob i firem. Vedle neplatičů jsou v registrech vedeni i ti, kteří své závazky řádně platí, ti jsou zapsáni v tzv. pozitivním registru.

Jaké existují registry dlužníků a jak se do nich můžete dostat?

V České republice se oficiálně používají tři registry: SOLUS, BRKI a NRKI. Dále pak ještě existuje Centrální evidence exekucí. Ostatními registry není třeba se zabývat, některé mohou být dokonce klamavé, jako například CERD (Centrální registr dlužníků), který za poplatek vydává potvrzení o bezdlužnosti, finanční instituce však s tímto registrem nespolupracují a potvrzení neuznávají.

Dostat se do registru dlužníků je poměrně snadné, stačí i pozdě zaplacená faktura za telefon, nebo třeba opožděná splátka leasingu. Tyto záznamy o platební neukázněnosti se v registrech evidují po určitou dobu. Obvykle po dobu danou zákonem. Registry mají chránit věřitele před neukázněnými klienty i neplatiči.

1 SOLUS - Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelů

Registr SOLUS eviduje pozitivní i negativní zápisy o klientech. Pozitivní registr eviduje úvěrovou historii a dobrou platební morálku, což může umožnit získání výhodných podmínek úvěru. Třeba nižší sazbu na hypotéku. Pokud platíte pozdě, nebo neplatíte vůbec, objeví se to v negativní části registru. Nikdy jste si nebrali půjčku, a i tak zde máte negativní záznam? Stačí, že pozdě zaplatíte za elektřinu, za telefon, nebo pojišťovně.

Jak zjistit, jestli jste zapsání v SOLUS a získat výpis z registru?

O výpis z registru dlužníků SOLUS si můžete sami kdykoliv požádat, a to prostřednictvím SMS výpisu, nebo online objednávkou výpisu na webových stránkách nejsemdluznik.cz.

Služba NejsemDlužník.cz umožňuje získat kompletní výpis z negativních registrů SOLUS, Centrální evidence exekucí, Insolvenčního rejstříku, seznamu nespolehlivých plátců DPH, Rejstříku živnostenského podnikání nebo veřejných rejstříků na základě typu uživatele. Stačí vyplnit elektronický formulář a uhradit poplatek za výpis, který je 200 Kč za prověření fyzické osoby a 250 Kč za podnikatele a právnické osoby. Následně vám budou do e-mailu zaslány PDF soubory s výpisem z jednotlivých registrů.

SMS výpis je nejrychlejší cesta, jak se dostat k výpisu z registru dlužníků SOLUS. Tímto způsobem je ovšem možné získat výpis jen pro fyzické osoby. Výpis obsahuje údaje o dlužné částce a společnosti, která záznam vložila. Cena této služby je 50 Kč (za zaslání unikátního identifikačního kódu) + 99 Kč za příchozí SMS obsahující výpis.Přesné pokyny pro získání SMS výpisu najdete přímo na webových stránkách SOLUS.

2 BRKI - Bankovní registr klientských informací

Registry BRKI a NRKI provozuje stejná společnost – CBCB(Czech Banking Credit Bureau, a.s.). Bankovní registr klientských informací (BRKI) spojuje členské banky, které ho využívají k výměně informací o důvěryhodnosti klientů a jejich schopnosti splácet závazky. Ke členům patří například Komerční banka, MONETA Money Bank, Československá obchodní banka či UniCredit Bank.V BRKI jsou zapsáni všichni klienti, kteří u zapojených bank využili jakýkoliv úvěrový produkt. Je zde uvedeno, jaké úvěry a v jaké výši byly dané osobě poskytnuty, jaká je výše splátek a historie splácení.

3 NRKI - Nebankovní registr klientských informací

Do NRKI neboli nebankovního registru klientských informací se zapisují informace o klientech nebankovních společností, různých společností poskytujících spotřebitelské úvěry, leasingových společností i faktoringových firem. Obsahuje záznamy o finančních závazcích fyzických osob, firem a podnikatelů.

Záznamy v registrech BRKI a NRKI zůstávají uchovány ještě čtyři roky po doplacení závazku. Dokonce i nedokončená žádost o půjčku je tady evidována po dobu šesti měsíců u NRKI a po dobu jednoho roku u BRKI.

Jak zjistit, jestli jste zapsání v BRKI či NRKI a získat výpis z registru?

Výpis z registru BRKI a NRKI můžete získat na webu kolikmam.cz. Ceny výpisů se pohybují od 100 Kč za výpis. Výpis je možné získat v online formě přímo v rozhraní portálu nebo si ho nechat zaslat poštou či datovou schránkou nebo **e-mailem.**O výpisy z registrů BRKI a NRKI je možné si zažádat také osobně na pobočce klientského centra Czech Credit Bureau, a.s., Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4. Provozní dobu si ověřte na portálu kolikmam.cz a nezapomeňte si s sebou vzít platný doklad totožnosti.

Jak dosáhnout výmazu z registru dlužníků

Je důležité si uvědomit, že splacením závazku nedojde automaticky k výmazu z evidence dlužníků. Ale dochází k němu až po vypršení lhůty, která je u každého registru jiná. Co se týká registru SOLUS,záznamy jsou zde vedeny ještě po dobu 3 let od splatnosti. Po dobu jednoho roku jsou potom v SOLUS uchovávány záznamy o nesplacených nebo pozdě uhrazených platbách mobilním operátorům.

Co tedy udělat pro **smazání negativního zápisu ze SOLUSu?**Je třeba se obrátit na společnost, u které máte závazek, na jehož základě jste se do registru dostali. Nejprve se ujistěte že je dluh již vyrovnán nebo ho doplaťte. Pokud je to možné zrušte s danou společností veškeré smluvní vztahy a odvolejte také souhlas se zpracováním osobních údajů. Pak žádejte SOLUS o smazání vašich údajů. Když ani po čase nedojde k vymazání záznamu můžete zkusit oslovit Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost. Tento proces však může trvat velmi dlouho a s nejistým výsledkem, podobně jako poslední krajní možnost, kterou je soudní cesta.

Shrnutí, jak postupovat pro výmaz z registru dlužníků:

  1. Zjistěte, která společnost do registru vložila váš záznam.
  2. Doplaťte dlužnou částku včetně všech úroků.
  3. Vyžádejte si potvrzení o bezdlužnosti vůči této společnosti.
  4. Ukončete smluvní vztahy s danou společností.
  5. Současně odvolejte souhlas se zpracováním osobních údajů
  6. Požádejte registr dlužníků o vymazání údajů o vaší osobě.
  7. V případě, že výše uvedené nepomůže, je možné obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.

A co výmaz z registrů BRKI a NRKI?Zde o výmaz bohužel nelze žádat. Zápis zkrátka zůstává v registru po celou dobu trvání závazku a ještě 4 roky po jeho ukončení.

Půjčka i se záznamem v registru dlužníků?

Nepodařilo se vám dosáhnout výmazu záznamu z registru dlužníků a potřebujete si půjčit peníze? Ani tak nejste bez šance. V bance to nejspíš nevyjde, ale nebankovní společnosti nahlížejí na zápis v registru benevolentněji a nabízejí i tzv. půjčky bez nahlížení do registru. V takovém případě si však zjistěte všechny podmínky půjčky a dobře si promyslete, jestli další závazek zvládnete.