Cena bytů v ČR se ve srovnání se zbytkem Evropské unie zvedá dvakrát rychleji

Nabídka volných bytů se razantně snižuje, poptávka po nich nikoliv. To vede k jejich rapidnímu zdražování, které se v posledních letech ještě zrychlilo. Podle Českého statistického úřadu se za posledních 7 let cena bytů zvýšila o polovinu. Za stejnou dobu se ceny bydlení v zemích Evropské unie zvedly jen o čtvrtinu. Za tímto neobvyklým růstem lze tušit i hospodářský růst a zvyšování mezd, které ale není tak rychlé jako růst cen bytů. Poptávka po nich narůstá především v hlavním městě a dalších podobně frekventovaných lokalitách, kde je stabilně dostatek příležitostí dobře placené práce. Jde tedy zejména o velká města a jejich bezprostřední okolí.

Cena bytů ve velkých městech v průběhu krize stagnovala, mírně klesala nebo dále rostla

Za poslední rok se průměrná cena bytů v Praze zvedla o více než 1 milion korun a pohybuje se aktuálně na více než 8 milionech korun za jeden byt. V období hlavních krizových měsíců, tedy března a dubna letošního roku se průměrná cena bytů v Praze zhruba o čtvrt milionu snížila. Dopad koronakrize je tedy patrný, ale ne významný. Srovnáme-li to se situací v Brně za stejné období, zjistíme, že v největším moravském městě narostla za poslední rok průměrná cena bytu o více než 1,2 milionu korun a období koronakrize na růst nemělo téměř žádný vliv. I v období března a dubna letošního roku cena rostla. Sice jen v řádech tisícikorun, ale šla nahoru**. Podobný trend** lze vysledovat i ve třetím největším městě České republiky Ostravě, kde se také růst cen bytů v průběhu krize nezastavil.

Produkce nových bytů je v ČR i nadále poměrně vysoká

Například v roce 2019 bylo u nás dokončeno téměř 13 000 nových bytů v bytových domech, což je o více než 20 % více než v roce předchozím. Dalších téměř 20 000 bytů vzniklo v rodinných domech. Největší nárůst nových bytů byl zaznamenán ve Středočeském kraji a v Praze. Průměrná podlahová plocha bytů v bytovém domě se pohybuje okolo 50 m2 s dispozicí 2+1. V rodinném domě jde o byty v průměru 90 m2 velké s dispozicí 4+1.

Můžeme očekávat další růst počtu nově stavěných bytů a zvyšování jejich cen

Podobný trend, tedy nárůst počtu nově stavěných bytů lze očekávat i do budoucna. Nelze ale očekávat, že zvýšená stavební produkce jejich cenu stlačí směrem dolu. Vliv koronavirové krize na trh s bydlením zatím vysledovat nelze. Je možné, že se projeví až s jistým časovým zpožděním nebo vůbec. Počet nových hypoték ale v dubnu letošního roku oproti předchozímu měsíci o necelých 6 % poklesl i přes očekávané snižování jejich cen. Zda to lze považovat za signál o snížení poptávky po vlastním bydlení, lze v současné době pouze spekulovat. Jisté je jen jedno. I přes dopady koronakrize se počet nových bytů bude i nadále zvyšovat a pravděpodobně poroste i poptávka po nich.