Pojištění bylo odpuštěno pouze v základní výši

Výše záloh pojistného, které bylo po dobu 6 měsíců odpuštěno, se týkala pouze jeho základní sazby. V případě sociálního pojištění šlo tedy o částku 2 544 Kč v případě osob samostatně výdělečně činných vykonávajících svoji činnost na hlavní poměr a 1 018 Kč u OSVČ vykonávajících vedlejší činnost. Jestliže měl konkrétní podnikatel za povinnost odvádět měsíčně vyšší zálohy, než je základní sazba, byla mu odpuštěna pouze jejich část odpovídající právě základu. Ta špatná zpráva, která je s celým tímto procesem spojena, spočívá právě v tom, že v rámci ročního vyúčtování bude potřeba rozdíl mezi základní minimální sazbou záloh a jejich skutečnou výší doplatit. To se ale bude týkat pouze OSVČ hradících vyšší než minimální zálohy. V případě ostatních bude sociální pojištění za rok 2020 počítáno pouze z měsíců, po které nebyly zálohy odpuštěny. To jinými slovy znamená, že OSVČ s minimálními zálohami nebudou muset zpětně doplácet ani zálohy, ani pojištění.

Z hlediska důchodového pojištění půjde o vyloučenou dobu

Aby u OSVČ, kteří svoji živnost v období minulého půl roku provozovaly jako hlavní, nedošlo ke snížení průměru příjmů, z něhož se později vypočítává důchodový výměr, bylo rozhodnuto, že období neplacení záloh bude považováno z hlediska důchodového pojištění za vyloučenou dobu. Do té se běžně kromě jiného započítává například také dočasná pracovní neschopnost, doba evidence na úřadu práce anebo období, kdy osoba pečuje o malé dítě do 4 let věku. První záloha na důchod tak bude opět hrazena v platbě za září.

Nulové zálohy platí také pro zdravotní pojištění

I v případě zdravotního pojištění platilo, že po dobu půl roku nebylo nutné hradit zálohy. Opět se to týkalo pouze minimální výše, která činila 2 352 Kč. Zálohy nad rámec této hodnoty budou muset být uhrazeny zpětně v rámci ročního vyúčtování. Ti, kteří mají uloženo platit pouze minimální zálohy, nebudou muset zpětně hradit vůbec nic. V případě zdravotního i sociálního pojištění pak platí, že pokud jste již uhradili platbu za březen, bude vám započítána do září. Jestliže jste platbu za březen neposlali, máte povinnost od září začít opět platit. Záloha je splatná po celý měsíc plus 8 dní po jeho skončení. Nejzazší datum pro úhradu je tak 8. října 2020.

Nezrušili jste trvalý příkaz a posílali jste zálohy i když jste nemuseli?

Sice jste se dočasně připravili zbytečně o peníze, celkově ale o nic nepřijdete. Přeplatek, který vám tak za rok 2020 vznikne, vám bude zpětně po ročním vyúčtování uhrazen. Pouze však v případě, že u pojišťovny nemáte nějaké resty z minulosti, díky nimž by vám evidovala nedoplatky na pojištění. V tom případě použije současný přeplatek k jejich uhrazení. Jen pro úplnost dodejme, že byl pro tento rok posunut také termín pro podání přehledu na zdravotní pojištění a na začátek srpna. Jestliže jste na něj zapomněli, kontaktujte co nejdříve vaši zdravotní pojišťovnu a informujte se o dalším postupu.