Předdůchodci nejsou placeni státem

V rámci výplaty předdůchodu dostáváte v pravidelných měsíčních dávkách vlastní naspořené peníze, které jste za pracovní léta platili do doplňkového penzijního spoření. Abyste měli na výplatu nárok, musí její výše dosahovat alespoň třetiny průměrné měsíční mzdy a doba vyplácení musí být alespoň 2 roky. Předdůchod navíc můžete začít pobírat nejdříve 5 let předtím, než dosáhnete řádného důchodového věku. Předdůchod nemůžete čerpat z běžného penzijního připojištění. Chcete-li na něj mít nárok, musíte si tuto smlouvu nechat převést na státem podporované doplňkové penzijní spoření.

Předdůchod mohou pobírat i podnikatelé

Osoby pobírající tuto pravidelnou platbu nejsou pracovně téměř omezeni. Mohou pracovat a dokonce i podnikat. Nejsou tedy omezeni tak jako příjemci klasického předčasného důchodu. Možné je ale i paralelní čerpání předdůchodu a předčasného důchodu, který může finanční situaci poněkud vylepšit. Ti, kdo pobírají předdůchod mají ale postaráno o své zdravotní pojištění a z tohoto hlediska je za ně platí stát. S vyplácením těchto dávek ale nejsou spojené pouze výhody. Doba pobírání předdůchodu se nepočítá do odpracované doby a snižuje tak pozdější měsíční výši řádného starobního důchodu ve srovnání se situací, kdy žadatel pracuje až do dosažení důchodového věku.

Při čerpání předdůchodu lze uplatnit daňové slevy

Při podávání daňového přiznání si tak mohou odečíst slevu na poplatníka v celkové výši 24 840 Kč, kterou uplatní i v případě, že pracují na DPP nebo DPČ anebo podnikají. Současně s předdůchodem je možné navíc pobírat také podporu v nezaměstnanosti, splníte-li ovšem podmínky pro její přiznání. Dobrou zprávou je, že výše měsíční částky předdůchodu nemá vliv na výpočet některého z pozůstalostních důchodů, například vdovského nebo sirotčího. Ty se totiž vypočítávají ze starobního důchodu zemřelého. Nižší částka předdůchodu tak tuto výplatu rozhodně nesníží.