Co se stane, když si psaní nevyzvednete?

Po 10 dnech se uplatní fikce doručení a pošťák vám jej hodí do schránky anebo je pošle zpět. V každém případě se písemnost považuje za doručenou i v případě, že jste si ji nevyzvedli, a úřady podle toho konají. Může se tedy snadno stát, že budete překvapeni sledem nepříjemných událostí, jemuž bylo možno předejít, vyzvednuli-li byste si zásilku a včas konali.

Modrý pruh znamená nejmenší problémy

Asi nejčastěji se setkáte s obálkami modrým pruhem. Také zprávy v nich obsažené bývají poměrně neproblematické. Ve většině případů vám chce něco důležitého sdělit některý z orgánů státní správy, který zároveň potřebujeme jistotu doručení. Dopis s modrým pruhem tak můžete dostat například z finančního či živnostenského úřadu, ze školy, od soudu či obecního nebo městského úřadu. Modrý pruh používá také katastrální úřad oznamující vám vyhovění vaší žádosti o změnu zápisu v katastru nemovitostí, ale také některá ministerstva. To nejhorší, co vám může v obálce s modrým pruhem přijít, je pokuta za překročení rychlosti při řízení, kterou zasílá konkrétní městský úřad. A to snad docela dobře přežijete.

Obálka s červeným pruhem je už trochu horší

Jde nejčastěji o upozornění od správy sociálního zabezpečení. Mohou je dostat chroničtí neplatiči alimentů, ale i osoby předvolané na policii za účelem vysvětlení vlastního přestupku či podání svědectví v souvislosti s trestným činem. Obálka s červeným pruhem znamená vždy nějaký vzniklý závazek. Nesmí ji jako v případě modré obálky převzít zmocněnec ani rodinný příslušník, a je určena výhradně do vlastních rukou adresáta. Jím podepsaná dodejka se následně vrací odesílateli.

Obávat se nemusíte ani žluté

Nejčastěji se jedná o informativní psaní s údaji určeným výhradně do vašich rukou. Podali-li jste v nedávné době žádost o zřízení datové schránky, v obálce se žlutým pruhem vám dorazí přihlašovací údaje a unikátní kód na způsob pinu.

U zelené a fialové zbystřete

Dopisy se zeleným pruhem používá veřejná správa a s největší pravděpodobností budou obsahovat předvolání k soudu, nařízení exekuce či platebního rozkazu a podobně. Od zeleného pruhu obvykle očekávejte platbu, kterou čím dříve uhradíte, tím lépe. I u tohoto typu psaní platí fikce doručení, proto si je běžte včas vyzvednout, ať mátě šanci s problémem, který obsahuje, ještě něco udělat. Podobně nemilou zprávu můžete očekávat také od písemnosti doručené v obálce s fialovým pruhem. Nejčastěji se jedná o upozornění na dluh u konkrétní společnosti, který byste měli uhradit. Fialová je totiž vyhrazena pro dluhové inkaso obyvatelstva neboli DINO. V každém případě je výhodnější obálky se zeleným či fialovým pruhem převzít. Někdy máte možnost dluh uhradit přímo na poště, jindy alespoň předejdete jeho dalšímu nárůstu a máte čas na dojednání splátkového kalendáře, který zvládnete plnit.