Jak je na tom výše minimální mzdy v současnosti?

V roce 2020 je hodnota minimální měsíční mzdy 14 600 Kč, což je přesně o 1 250 Kč více než v roce předchozím. Minimální hodinová mzda je 87,3 Kč. Měsíční částka minimální mzdy se vztahuje k běžnému 40 hodinovému pracovnímu týdnu. V případě jiné týdenní časové dotace se samozřejmě úměrně navyšuje či zkracuje. Výši animální mzdy na další období vyhlašuje vláda. Obvykle tak činí na konci roku na rok následující.

Co by se mělo nově změnit?

Výše minimální měsíční mzdy by se měla odvíjet od výše průměrné mzdy za předminulý rok a měla by činit její přesnou polovinu. Prakticky by činila přibližně 47 % z důvodu časové setrvačnosti výpočtu za hospodářským vývojem. Její výše by se zaokrouhlovala na celé stovky korun směrem nahoru. Z takto vypočtené minimální měsíční mzdy by se podobně určovala i minimální hodinová mzda při započtení průměrného počtu pracovních hodin za měsíc. Její zaokrouhlování by probíhalo také směrem nahoru tentokrát na desítky haléřů. Další změna spočívá v tom, že vypočtené sazby minimální mzdy by vyhlašovalo samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí a to vždy do 31. října příslušného roku na rok následující.

Odkdy jsou změny plánovány?

K zavedení nového mechanismu výpočtu by mělo dojít od 1. 1. 2022. Na přechod na tento typ výpočtu bude ale potřeba se připravit již v průběhu roku 2021. Proč? Protože současná výše minimální průměrné mzdy vyhlašovaná vládou je o 1 400 Kč nižší než by měla být, pokud by se již tento rok uplatňoval výše popisovaný nový mechanismus výpočtu. Aby nebyl nárůst minimální mzdy od roku 2022 příliš razantní, mělo by dojít k jejímu výraznému navýšení již v roce 2021.

Bude se minimální mzda při snížení průměrné mzdy také snižovat?

K tomu by dojít nikdy nemělo. Je samozřejmě logické, že v období poklesu hospodářské výkonnosti bude klesat také průměrná mzda, z jejíž výše se minimální mzda bude počítat. Společně s průměrnou mzdou ale výše minimální mzdy klesat nebude. V případě poklesu by výše minimální mzdy zůstávala na úrovni z předchozího roku. V praxi to pak může znamenat, že v extrémním případě může minimální mzda činit i více než 50 % mzdy průměrné. Minimální mzda by tedy podléhala automatické valorizaci, přičemž v případě výrazného zhoršení ekonomické situace by vládě zůstala možnost přistoupit k jejímu razantnímu snížení bez ohledu na výsledek výpočtu. To by mohlo nastat například v případě, že by se rozjela druhá vlna pandemie koronaviru, která by zbrzdila výkonnost našeho hospodářství.

Zaručená mzda zůstává v platnosti

Podobně jako v případě minimální mzdy by měly být určovány i sazby mzdy zaručené. Ty budou stejně jako doposud rozděleny v závislosti na náročnosti vykonávané činnosti do 8 skupin, přičemž první nejnižší stupeň by byl shodný s minimální mzdou a další úrovně by se úměrně navyšovaly tak, aby 8. nejvyšší úroveň zaručené mzdy zůstala na dvojnásobku mzdy minimální. V tomto by se tedy nic nezměnilo. V případě, že se tedy výše minimální mzdy pro rok 2021 dostane na předpokládaných 17 100 Kč, bude se úroveň zaručené mzdy pohybovat od 17 100 Kč do 34 200 Kč měsíčně.