Jak a kde bude možné o půjčku zažádat?

Podnikatelé si budou moci podat žádost o půjčku bez úročení u většiny komerčních bank, s nimiž stát v současné době na poskytování úvěrů uzavírá smlouvy. Za půjčky se zaručí sám stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která již pro poskytování informací o úvěru zřídila také svoji infolinku, kde se dozvíte vše potřebné. Telefonní číslo naleznete na webu ČMZRB https://www.cmzrb.cz/. Prozatím je jasné, že o bezúročnou státní půjčku ve druhé vlně programu bude možné zažádat od 2. dubna 2020 prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na webu ČMZRB.

Kdo bude moci o úvěr žádat?

Jak již bylo řečeno, je druhá vlna bezúročných půjček v programu COVID určena především drobným podnikatelům a živnostníkům s méně než 250 zaměstnanci a obratem do 50 milionů euro. Z programu nemohou být také hrazeny výdaje nesouvisející s podnikáním. V rámci žádosti o půjčku musí žadatel počítat s posuzováním bonity a proklepnutím jeho případné přítomnosti v rejstříku dlužníků, tak jak je obvyklé při posuzování žádosti o běžnou bankovní půjčku.

Kolik a na co si bude možné půjčit?

Maximální hranice jednoho úvěru bude nastavena na 15 miliónů korun. To je také maximální hranice, kterou bude moci u pro jednoho klienta zaručit ČMZRB. Délka záruky bude dle očekávání nastavena na 3 roky. Možnost odkladu splátek či úprava délky splatnosti úvěru budou záviset na politice jednotlivých bank a prozatím nejsou známy. K detailnímu upřesnění parametrů půjčky však dojde v následujících několika dnech. Úvěr bude možné čerpat na běžné provozní náklady související s provozem podniku. Jde například o úhradu mezd, spotřeby energií, uhrazení faktur dodavatelům, nájemné, nákup zásob a podobně.

Kdy můžete prostředky očekávat?

Vzhledem k aktuální situaci lze předpokládat, že se banky budou snažit v zájmu svých klientů neztrácet čas. Svoji roli bude hrát samozřejmě také komplexnost a kvalita dodaných podkladů od podnikatele, tedy správně vyplněný formulář žádosti a všechny náležitosti. V případě, že bude vše v pořádku, uzavře banka s klientem smlouvu, po jejímž podpisu mu prostředky pošle na účet. Kompletní vyřízení úvěru včetně záruky ČMZRB, která by celý proces neměla nikterak pozdržet, tak lze předpokládat v horizontu několika dní.

Jak dopadl program COVID I?

Příjem žádostí o bezúročnou půjčku v programu COVID I byl pozastaven k 20. březnu 2020. Aktuálně tak již začínají první podnikatelé čerpat potřebné prostředky. Ty je možné využít na pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku a běžné provozní výdaje. Pokrýt lze až 90 % výdajů a splatnost úvěru je nastavena na 2 roky. Program měl pomoci malým a středním podnikům z oblastí strojírenství, zdravotnictví, textilního průmyslu, služeb, ale i gastronomie, maloobchodu a velkoobchodu, u kterých došlo v důsledku opatření proti šíření koronaviru COVID19, k neschopnosti dostát svým závazkům. Detailní vyhodnocení programu není v současné době k dispozici, komplexní informace o jeho dopadu na chod některých firem lze očekávat v následujících měsících.

Zdroj: ČTK a Ministerstvo průmyslu a obchodu