Vyznáte se v mateřské a v rodičovské?

Na úvod určitě nebude na škodu shrnout, jak se vlastně mateřská dovolená od té rodičovské liší, protože v tom někdy mají zmatek i samotné novopečené maminky či tatínkové. Podíváme se, s jakou finanční podporou se mateřská a rodičovská dovolená projí, protože právě tyto příspěvky mohou ovlivnit možnosti získání půjčky. Existují ale i půjčky, na které dosáhne prakticky každý včetně žen na mateřské.

Mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství

Mateřská dovolená je pevně stanovena na 28 týdnů po porodu jednoho dítěte, nebo na 37 týdnů při narození více dětí. Poskytuje se již od 8. ev. 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Délka se tím však nijak neprodlužuje a je pevně daná. Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) má však nárok pouze ta žena, která splňuje podmínku placení nemocenského pojištění v rozsahu minimálně 270 dnů v posledních dvou letech, případně nastupuje na mateřskou v ochranné lhůtě 180 dní po skončení zaměstnaneckého poměru.

Také ženy fungující jako OSVČ si musejí platit nemocenské pojištění. Oproti zaměstnankyním, u kterých ho automaticky odvede zaměstnavatel, se ovšem musí k jeho placení samy přihlásit na Okresní správě sociálního zabezpečení. OSVČ musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění alespoň 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na mateřskou. Současně musí účast na nemocenském pojištění trvat alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Na rodičovskou dovolenou a tím i rodičovský příspěvek (RP) mají nárok i ti, kdo nesplnili podmínky pro přiznání PPM (tedy i nezaměstnaní nebo ti, kdo si z jakýchkoliv důvodů neplatili nemocenské pojištění).Rodičovský příspěvek se začíná pobírat ihned po skončení mateřské dovolené. Případně, pokud mateřská dovolená přiznaná nebyla, tak ihned po porodu. Rodičovský příspěvek je možné pobírat nejdéle do 4 let věku dítěte.

Celková výška rodičovského příspěvku je aktuálně 300 000 Kč, u vícerčat 450 000 Kč. Měsíční výše závisí na délce pobírání příspěvku. Pro volbu délky pobírání rodičovského příspěvku je pak rozhodující výše denního vyměřovacího základu. Výše příspěvku nesmí být větší než 70 % vyměřovacího základu. Vyměřovací základ přitom zjednodušeně přibližně odpovídá hrubému měsíčnímu příjmu. Rychlost čerpání příspěvku si však nemohou volit rodiče, kteří si neplatili nemocenské pojištění.

Jak přesně se počítá výše čerpaného příspěvku z vyměřovacího základu?

  • Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvkudo této výše.
  • Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo je-li 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než 10 000 Kč, rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 10 000 Kč měsíčně.

Půjčky na mateřské či rodičovské dovolené

Banky většinou úvěry ženám na mateřské či rodičovské dovolené neposkytují. Dochází k tomu jen výjimečně u některých bank, a to z důvodu zákonných povinností i obav banky, že klient nebude schopen splácet. Když už banka na půjčku přistoupí, je třeba počítat s delším a komplikovanějším vyřizováním půjčky. Při posouzení nároku na půjčku banka zohledňuje úvěrovou historii, prochází registry dlužníků a zjišťuje také příjmy žadatele. Banky se k tomu ovšem staví tak, že příjmy z PPM a RP by neměly být použity ke splácení půjček a spotřebitelských úvěrů.

Půjčky na mateřské dovolené a následně i na rodičovské však možné jsou.Vstřícněji se k nim staví nebankovní společnosti. U nich je možné půjčku vyřídit velmi rychle a navíc online z pohodlí domova. Peníze jsou pak vyplaceny ihned na účet nebo i v hotovosti. Překážkou pro vyřízení půjčky v takovém případě nemusí být ani záznam v registru dlužníků.

Pokud se na mateřské či rodičovské rozhodnete pro půjčku, je na místě opatrnost. Dobře si promyslete, jaké splátky si můžete dovolit a zjistěte si všechny podmínky půjčky. Počítejte přitom i s úroky a případnými dalšími souvisejícími poplatky.

Hypotéka na mateřské a rodičovské dovolené

Půjčky pro ženy jsou komplikované, i pokud jde o získání hypotečního úvěru. Pokud by žena žádala o hypotéku sama a jako příjem by uváděla pouze rodičovský příspěvek či PPM, je její šance na získání úvěru v podstatě nulová. Samoživitelky na mateřské či rodičovské bez dalších příjmů nemají mnoho šancí na získání hypotéky. A to přesto, že se k příjmu připočítává i soudem přiznané výživné.

O hypotéku však mohou žádat partneři společně, nebo pouze manžel či partner s příjmem. Při společné žádosti se výše rodičovského příspěvku připočte k příjmům partnera. Je dobré si spočítat, která varianta je pro vás jako pár výhodnější.

Získejte na mateřské příjem navíc

Další možností, jak získat potřebné peníze navíc, nebo si zlepšit **bonitu***mohou být různé brigády na DPP a DPČ, částečný úvazek na homeoffice, nebo online podnikání na vedlejší činnost. V dnešní době jsou již podobné nabídky práce, které umožňují skloubit péči o dítě a vydělávání peněz,poměrně rozšířené.Pokud však žena nechce přijít o nárok na příspěvek od státu je třeba dodržet následující podmínky.

Podmínky práce při mateřské dovolené:

  • Nesmíte pokračovat v dřívější práci Při práci pro stávajícího zaměstnavatele nesmíte vykonávat stejnou činnost. Je však možné se zaměstnavatelem uzavřít jinou smlouvu na jinou pracovní pozici.
  • Můžete nastoupit na stejnou pozici u jiného zaměstnavatele, nebo ji vykonávat jako OSVČ, ale původní zaměstnavatel s tím musí souhlasit.
  • U zaměstnání je nutné, aby byla zaměstnankyně k výkonu dané práce zdravotně způsobilá.
  • OSVČ nemůže osobně pokračovat v podnikání, ze kterého jí vznikl nárok na PPM. Může však využít např. zaměstnance, který bude pracovat za ni. V takovém případě může mít i nadále příjmy z tohoto podnikání.

Podmínky práce při rodičovské dovolené:

  • Je možné si libovolně přivydělávat u původního nebo i nového zaměstnavatele
  • Výše přivýdělku není nijak omezená
  • Je nutné zajistit celodenní řádnou péči o dítě. Po dobu vykonávání výdělečné činnosti se může o dítě starat někdo jiný z rodiny (např. druhý rodič, prarodiče) nebo může být svěřeno do předškolního zařízení.
  • Při péči o dítě do dvou let věku a současném nároku na RP je třeba dodržet omezení týkající rozsahu docházky do předškolního zařízení, které je stanoveno na max. 92 hodin měsíčně.

*Bonita klienta / bonita žadatele označuje jeho schopnost splácet svůj budoucí dluh vůči bance nebo nebankovní společnosti. Bonita rozhoduje o tom, zda bude půjčka schválena a v jaké výši. Může ovlivnit i úrokové podmínky úvěru. Bonita se určuje pomocí scoringu. Do jeho výpočtu nejčastěji vstupují faktory jako: příjmy, výdaje, dluhy a úvěrová historie žadatele, věk (čím vyšší, tím hůře), pohlaví (muži jsou statisticky častěji neplatiči), dosažené vzdělání (vyšší = lepší), profese (stabilita příjmů) ad. Banky jsou přitom v posuzování bonity přísnější než nebankovní společnosti. Získat nebankovní půjčku tak bývá o mnoho snazší.