Zvláštní podmínky pro těhotné

Zákoník práce jasně definuje práce, které jsou těhotným zaměstnankyním zakázané. Mezi ty patří například manipulace s chemickými látkami, činnosti spojené s expozicí karcinogenním a mutagenním prvkům, mechanickým rázům a spojené s tlakem na břicho. Těhotné ženy nemohou pracovat ani v prostředí vyžadujícím použití dýchacích přístrojů či při výrobě výbušnin nebo na jatkách. Omezené jsou také možnosti ošetřovatelských prací, kdy těhotná zaměstnankyně nemůže pracovat s pacienty na uzavřených oddělení psychiatrie. Kompletní seznam prací zakázaných těhotným ženám a matkám do 9. měsíce po porodu pak najdete ve vyhlášce č.150/2015, která se navíc kromě zaměstnávání těhotných žen zabývá také definicí pracovních podmínek pro mladistvé zaměstnance, tedy těch mladších 18. let. Jestliže těhotná žena některou z rizikových prací vykonává, má zaměstnavatel povinnost ji převést na jinou práci finančně adekvátní jejímu původnímu zařazení, která však skýtá menší riziko. Jestliže se k tomuto kroku neodhodlá sám zaměstnavatel, může žena požádat o úpravu pracovní náplně, ale i pracovní doby. Například může odmítnout pracovat na noční směně. S touto změnou ale může souviset změna ohodnocení, například ztráta příplatku za noční.

Vyrovnávací příspěvek vám nahradí ušlý zisk

Jestliže vás zaměstnavatel přeřadil na jinou práci, která je z nějakého důvodu hůře finančně ohodnocena, máte nárok na vyrovnávací příspěvek, který vám ušlý příjem nahradí. Ten je vyplácen z dávek nemocenského pojištění a jeho výše by měla odpovídat rozdílu mezi vaší mzdou před a po přeřazení z důvodu těhotenství. Snížení příjmu může být způsobeno také zákazem práce přesčas či odmítnutím pracovních cest, na něž má těhotná zaměstnankyně nárok. Pokud ale s cestou za účelem práce mimo lokalitu svého bydliště či pracoviště souhlasí, vyslána na ni být může.

Jak je to s výpovědí těhotné zaměstnankyni

Těhotná zaměstnankyně je chráněna zákonem proti výpovědi pouze v případě, kdy má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V tomto případě být propuštěna nemůže. Jiná situace nastává ale v případě, kdy je trvání její pracovní smlouvy omezenou dobou určitou nebo je ještě ve zkušební době. Jestliže platnost smlouvy vyprší v průběhu těhotenství, zaměstnavatel nemá povinnost ji prodlužovat a pracovní poměr jednoduše zanikne. Podobně i v případě, že žena otěhotní ve zkušební době, může ji zaměstnavatel propustit bez udání důvodu prakticky ze dne na den. Dobrou zprávou ale je, že ve všech případech, kdy je těhotná zaměstnankyně propuštěna jí běží ochranná lhůta 180 dní, ve které nastoupí-li na mateřskou, má nárok na všechny dávky stejně jako její zaměstnané kolegyně. Zrovna tak těhotná žena nemusí svůj stav oznamovat při nástupu do zaměstnání. V době, kdy na ní není ještě těhotenství vidět, tak může klidně vstoupit do nového pracovního poměru a tak si zajistit nárok na peněžitou podporu v mateřství. Těhotná je ale povinna oznámit svému zaměstnavateli plánovaný odchod na mateřskou, zákon ale neupravuje dobu, kdy by tak měla učinit. Přesný termín tohoto kroku je tak výhradně na ní.