Musíte si životní pojištění automaticky pořídit k hypotéce?

Vůbec ne. Tato volba je čistě na vás. Banka hypotéku sjednáním životního pojištění nepodmiňuje. Zvážíte-li však všechny scénáře, které mohou v průběhu vašeho splácení vlastního bydlení nastat, zákonitě dospějete k tomu, že těch pár tisícovek ročně za jistotu střechy nad hlavou zkrátka stojí. Běžné životní situace, jako například ztráta zaměstnání, mnoho aktivních půjček, které je nutno splácet či nedostatek finančních prostředků obvykle vy i vaše hypotéka ustojíte. I když to někdy může bolet. Postihne-li vás ale závažné onemocnění nebo se stanete invalidním v důsledku úrazu, nebudete schopni nadále bance posílat splátky své hypotéky a ta vás může velice rychle připravit o střechu nad hlavou. Životní pojištění slouží právě k pokrytí rizik těch největších životních excesů, které mohou potkat každého z nás.

Na jakou dobu a částku se pojistit?

Doba pojištění by měla být minimálně tak dlouhá jako doba splácení hypotéky. V optimálním případě by ji měla o několik měsíců či let přesáhnout. Pojištění by vás mělo zajistit až do doby, kdy jej již nebudete potřebovat, to znamená, tedy až bude vaše hypotéka splacená a děti z domova. Mnoho pojišťovacích poradců tak doporučuje uzavřít smlouvu alespoň na dobu, než odejdete do důchodu. Optimální výše pojistného u životního pojištění by měla samozřejmě pokrýt náklady na hypotéku, v ideálním případě je i trochu převýšit. To znamená, že jestliže nastane úraz či smrt živitele rodiny, bude zbytek členů bez starostí o své bydlení i následné živobytí alespoň po dobu, než se ze ztráty vzpamatuje.

Čím budete starší, tím dostanete méně

Počítejte s tím, že pojistná částka bude se zvyšujícím se věkem pojistníka automaticky klesat. V souladu s tím, se i očekává, že dotyčný v průběhu svého života uhradil své závazky. Budete-li tedy mít úraz například rok před odchodem do důchodu, pravděpodobně již ze svého životního pojištění příliš velkou kompenzaci nedostanete. Ostatně ani nebude potřeba.

Jaký typ životního pojištění je pro pokrytí plateb hypotéky nejvýhodnější?

Pojišťovny se v nabídce svých produktů předhánějí, proto si každý v současné době může vybrat životní pojištění opravdu na míru. Klienti nejčastěji využívají rizikové životní pojištění, které zajistí především splnění jejich závazků pro případ vážného úrazu nebo smrti. Po ukončení tohoto typu pojistné smlouvy však jejímu držiteli nenáleží žádné finanční plnění. To naopak může získat, uzavře-li investiční životní pojištění, které samozřejmě obsahuje pojištění následků úrazu a smrti stejně jako v předchozí variantě. Navíc jsou ale jeho prostředky zhodnocovány v souladu se zvolenou investiční strategií. Riziko investice ale nese pojistník, což může být nevýhoda. Na druhou stranu je ale možné si odečíst částku placenou na pojistném každý rok z daňového základu a to až do výše 24 000 Kč. To ale můžete i v případě rizikového životního pojištění, které je vhodné pro ty, jejichž zdravotní stav není optimální a před zhodnocením prostředků upřednostňují efektivní eliminaci rizika.