Jak jsme na tom v současné době?

Aktuálně má převážná většina zaměstnanců možnost dojít si na oběd do jídelny ve vlastním zaměstnání. O pár set tisíc osob v zaměstnaneckém poměru méně dostává alespoň stravenky a zbytek na tento vcelku běžný benefit nedosáhne, protože do něho jejich zaměstnavatelé nehodlají kvůli vysokým provizím investovat. Právě stravenkový paušál by tuto situaci měl narovnat. Podaří-li se jej schválit, dostanou zaměstnavatelé kromě interního stravování a poskytování stravenek také další možnost, jak kompenzovat svým zaměstnancům výdaje na stravu v zaměstnání. V rámci stravenkového paušálu bude totiž možné poskytnout zaměstnancům každý měsíc až 1 584 Kč za stejných daňových podmínek jako v případě stravenek, tedy bez povinných odvodů z této částky na zdravotní a sociální pojištění. Některým zaměstnancům tak tyto prostředky navíc mohou přinést finanční jistotu, která jim pomůže předejít nutnosti hledat možnosti půjčky.

Komu by měl stravenkový paušál prospět nejvíce?

Především zaměstnancům. Nejenom ale jim. Těžit z něho budou také restaurace a podniky, které stravenky jako platidlo přijímají. Ty jsou pro ně samozřejmě nejméně lukrativní i kvůli povinnému odvodu provizí vydavatelským firmám. Ty také spatřují ve stravenkovém paušálu největší problém. Tato nová koncepce pojetí kompenzace stravování jim přinese nutnost zamyslet se nad svým podnikáním a čelit vzrůstající konkurenci. V současné době totiž tyto společnosti vyžadují v některých případech téměř 8 % odvody z plateb stravenkami. To při připočtení 10 % DPH znamená pro restaurace opravdu vysoké zatížení, k němuž je potřeba ještě připočítat další náklady na provoz, jako například platby za energie, nájem, pojištění, výplaty a podobně. Díky tomu restauratéři platby stravenkami příliš nevítají a raději preferují hotovost či platbu kartou.

Jaké důsledky může mít zavedení stravenkového paušálu?

Někteří odpůrci zavedení tohoto systému poukazují na možnost významného poklesu tržeb v oblasti stravování. Díky tomu, že plnění za stravování bude finančního charakteru, budou se totiž moci jeho příjemci rozhodnout, zda peníze utratí za jídlo v restauraci anebo za něco úplně jiného. Tento argument však používají zejména vydavatelé stravenek. Pokles tržeb v gastronomii by ale nebyl zdaleka tak významný, jak poukazují, protože platby stravenkami v současné době netvoří ani 20 % celkových tržeb. Většina provozovatelů restaurací a hotelů navíc zavedení stravenkového paušálu podporuje a vítá jej jako alternativu ke stravenkám.

Jaké jsou nevýhody stravenek?

V současné době je možné stravenkami platit jak v restauracích, tak v některých obchodech s potravinami. To znamená, že je není nutné přímo utratit v gastronomickém zařízení. Mínusem je také jejich omezená doba platnosti, která může způsobit, že držitelé stravenek přijdou o prostředky v nich uložené. Lze tedy předpokládat, že se zavedením stravenkového paušálu**, tuto možnost využije většina zaměstnavatelů** a vydavatelům stravenek zůstanou jen oči pro pláč. Všichni ostatní by z tohoto kroku ale měli profitovat.