Kdo může o odklad splátek požádat?

Ministerstvo financí na svých stránkách oznámilo schválení tzv. moratoria na splácení úvěrů a hypoték. Původní záměr, kdy mělo moratorium platit pro všechny, tedy i pro ty, kteří o něj nestojí, byl tedy opuštěn. O odklad budou moci v souladu s nově nastavenými pravidly požádat všichni, kdo se v souvislosti s mimořádnými opatřeními kvůli koronavirové epidemii COVID19 dostanou do finančních nesnází. Jako důvod odkladu splátek je potřeba uvést opatření kvůli pandemii. Banky detaily řešit nebudou ani si za přerušení splácení nebudou účtovat poplatky. Přerušeno bude kompletní splácení, tedy jako jistiny, tak úroků. S výjimkou právnických subjektů, tedy firem, které budou mít pozastaveno pouze splácení jistiny, úroky budou muset platit i nadále.

Na jaký typ úvěru lze o odklad zažádat?

Splátky si můžete odložit u hypoték, podnikatelských a spotřebitelských úvěrů, k jejichž sjednání a počátku čerpání došlo před 26. 3. 2020. Tato novinka se naopak netýká kontokorentních a revolvingových úvěrů, operativních leasingů či kreditních karet. Na úvěry sjednané v souvislosti s obchodováním na kapitálových trzích také nelze novinku uplatnit. Zároveň platí, že pokud dlužník byl k 26. březnu se splácením svého úvěru v prodlení delším než 30 dnů, nemůže v současné době zažádat o odložení splátek. Opatření se také nedotkne nových úvěrů a hypoték sjednaných po 26. březnu 2020.

Jak o odklad zažádat a od kdy bude platit?

Většina bankovních ústavů nabízí svým klientům interaktivní online formulář, jehož vyplnění zabere jen pár minut a který je možno online také odeslat. Žádné další doklady ani návštěva banky nejsou potřeba. O odklad je potřeba kvůli procesním postupům potřeba zažádat alespoň 10 pracovních dní před dnem splátky. Před zrušením trvalého příkazu ale raději počkejte na potvrzení vyhovění vaší žádosti bankou. Nejzazší termín, kdy je možné žádost o odklad podat je 31. 5. 2020.

Jaké důsledky pro dlužníka bude odložení splátek mít?

Dlužníci se nemusí podle ministryně financí Schillerové obávat, že by přerušení splácení úvěru mohlo vést v budoucnu k jejich zápisu do registru dlužníků. Odklad tedy nezkomplikuje případné další žádosti o úvěr. V souvislosti s návrhem novely zákona o spotřebitelském úvěru dochází také k omezení sankcí za opožděné splácení úvěrů pro spotřebitele a nově i pro OSVČ. Při nesplácení delším než 90 dní nebude moci výše smluvní pokuty přesáhnout 0,1 % z dlužné částky za jediný den. Zároveň nesmí suma všech pokut převýšit 50 % z celkové hodnoty jistiny.

Kdy žadatel pozastavenou splátku doplatí?

Jedinou nevýhodou, která možná některé dlužníky v ne úplně zoufalé finanční situaci od žádosti o odklad odradí, je nárůst úroků v čase. K tomu dojde v souvislosti s prodloužením doby splácení. Před podáním žádosti je tedy potřeba si uvědomit, že jde pouze o odklad. Úroky ani jistinu za vás nikdo nezaplatí. O dobu odkladu se jednoduše prodlouží splácení úvěru a také za oněch 3 nebo 6 měsíců narostou úroky. Ty budou splaceny po poslední části jistiny. V případě úvěru na 1 milión korun se bude jednat přibližně o částku okolo 10 000 Kč, které bude muset klient zaplatit navíc. V případě, že tedy jste v současné době schopni svým závazkům dostát, odložení se nevyplatí. Smysl dává pouze v případě, že jste zůstali úplně bez příjmů.