Ověřte si kompletnost o vás vedených údajů včas

Naštěstí si údaje, které o vás úřad vede, můžete poměrně snadno a rychle zkontrolovat. To zda je vaše evidence úplná a tedy obsahuje všechny údaje důležité pro stanovení správné výše vašeho důchodu, zjistíte prostřednictvím Informativního osobního listu důchodového pojištění, který na svém portálu nabízí Česká správa sociálního zabezpečení. Jedná se o sumář všech informací, které o vás ČSSZ eviduje. Najít byste v něm tedy měli údaje o vašem studiu, zaměstnání či podnikání a dobách, kdy jste byli vedeni na úřadu práce. Kromě starobního se tyto informace použijí i pro výpočet důchodu invalidního, vdovského a sirotčího. Proto je opravdu důležité se správnost evidence o vaší osobě ohlídat.

Jak lze o výpis těchto informací zažádat?

Podat žádost můžete prostřednictvím webu ČSSZ, kde ji majitelé datových schránek nebo občanských průkazů vybavených čipem nebo ti, kteří disponují elektronickým podpisem, mohou zaslat online. Ostatní si musí formulář vytisknout a vyplněný zaslat na adresu pražského odboru správy údajové základny. Vydání výpisu není zpoplatněno a zažádat o něj můžete pouze jedenkrát za rok. Úřad má na zaslání 90 dní od podání vaší žádosti. Jestliže se vám přibližuje důchodový věk, vydá a zašle vám tento doklad ČSSZ automaticky.

Postrádáte v důchodovém listu dobu studia?

Možná nejde o chybu. Chybějící údaje můžete doložit například vysvědčením, ale také potvrzením spolužáků. Co se týče doby studia, za náhradní dobu pojištění se započítávala do roku 2009. To znamená, že jestliže jste studovali po tomto roce, doba studia se vám již nebude započítávat. Přesto je doba studia od roku 2010 i nadále považována za dobu vyloučenou a budete-li žádat o invalidní důchod, bude se i nadále jednat o náhradní dobu pojištění. Doklady o studiu po roce 2010 tedy rozhodně nezahazujte.

Jaký je rozdíl mezi vyloučenou a neevidovanou dobou?

Za vyloučenou dobu se považuje například pracovní neschopnost, ošetřovné, doba, po kterou jste pobírali invalidní důchod či peněžitou pomoc v mateřství. Jak již samotný název napovídá, jde o dobu, která se z období rozhodného pro výpočet důchodu, vylučuje. Nesníží tedy jeho průměrnou výši. Naproti tomu neevidovaná doba je taková, ve které o vás ČSSZ nemá žádný záznam. Není evidována ani doba pojištění, ani náhradní doba pojištění. Jestliže chcete, aby vám tato doba byla započítána, musíte tuto dobu zpětně doložit. Mimo jiné se může jednat i o případy, kdy váš zaměstnavatel nesplnil ohlašovací povinnost, a vy byste měli doložit váš zaměstnanecký poměr. V případě samostatné výdělečné činnosti se neděste, pokud se vám bude v posledních 2 letech zobrazovat neevidovaná doba. Doba pojištění se v tomto případě do centrální evidence dostane nejdříve po 2 letech od podání prvního přehledu.