Jaké jsou základní podmínky pro vstup do paušálního zdanění?

Roční limit pro možnost přihlášení se k paušálnímu zdanění byl nakonec nastaven na 800 tisíc korun. Toto zdanění budou moci uplatnit pouze neplátci DPH. Plánovaný termín spuštění je zatím nastaven na 1. ledna 2021, pokud tedy do té doby proběhnou všechny potřebné kroky, tedy zejména standardní legislativní proces, schválení parlamentem a prezidentem. Podnikatel, který bude uplatňovat paušální zdanění, bude podle plánu platit příští rok měsíčně částku 5 740 Kč. V té bude již zahrnuto vše od daně ve výši 100 Kč po minimální odvody na zdravotní pojištění činící 2 514 korun a také odvod na sociální pojištění 3 126 Kč.

Proč vlastně paušální zdanění?

Mezi hlavní proklamované výhody by dle Ministerstva financí měla patřit především nižší administrativa. V současné době musejí OSVČ kromě daňového přiznání podávat také přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Kromě nižší časové náročnosti je potřeba počítat také s nižší finanční náročností na služby spojené s povinným zdaněním, například výdaje na daňového poradce a podobně. Mnozí drobní podnikatelé budou ale slyšet především na to, že s paušálním zdaněním klesne pravděpodobnost kontrol z finančního úřadu, protože jednoduše nebude co kontrolovat. V případě, že se přihlásíte k paušální dani, musíte ale zapomenout na běžné daňové zvýhodnění, na které jste zvyklí. Jde především o možnost společného zdanění manželů, uplatnění školkovného, daňové odpisy z životního pojištění a další.

Paušální daň má živnostníků zachránit důchody

V plánovaném paušálním zdanění je již započítáno sociální pojištění o 15 % vyšší, než jsou minimální odvody. To má nejenom zvýšit důchody současným OSVČ, kteří ve většině případů platí jen nezbytné minimum, ale také posílit průběžný pilíř a celý důchodový systém.

Komu se paušální zdanění vyplatí?

Paušální daň je dobrovolná. Pokud tedy zjistíte, že se vám nevyplatí, přihlašovat se k ní nemusíte a můžete každý rok podávat daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, jak jste doposud zvyklí. Většina drobných OSVČ, kteří se příjmově pohybují okolo 500 tisíc korun ročně, a uplatňují výdajový paušál 60 %, na paušální daň mohou zapomenout. Jednoduše se jim nevyplatí. Mají-li navíc děti, přišly by i na možnost uplatnění bonusu. Oproti předpokladům se paušální zdanění nevyplatí ani řemeslníkům a zemědělcům využívajícím 80 % výdajový paušál.

Paušální zdanění se vyplatí spíše těm, kteří mají v současné době nárok na nejnižší, tedy 40 % výdajový paušál. A to prakticky ve všech příjmových skupinách bez ohledu na to, zda jsou rodiči nebo ne.