Vyplatí se trpělivost?

Všimli jste si, že v poslední době neustále na něco čekáme? Nejprve na to, až odezní hlavní vlna pandemie koronaviru, v současné době na to, až vláda uvolní všechny restrikce a zruší opatření přijatá v rámci nouzového stavu. Čekáme i na to, jak události minulých týdnů zamávají s naší i světovou ekonomikou a jakými podpůrnými kroky ji jednotlivé vládní aparáty podpoří. Čekání je zřejmě novým hitem. Nejinak tomu je i na trhu s realitami. I s tím současná krize slušně zamávala a my vyčkáváme, jaký dopad to bude mít na sazby hypoték a dalších úvěrů a zda půjdou ceny bydlení dolů, jak se předpokládalo na počátku krize. Podle předpokladů by hypotéky a vlastní bydlení mělo být opět dostupnější. Tomu má napomoci i zrušení daně z nabytí nemovitosti, které prošlo v posledních dnech vládním schválením.

Co je to daň z nabytí nemovitosti a kdo ji platí?

Samozřejmě kupující. Právě ten musel podle předchozího uspořádání zaplatit při koupi nemovitosti navíc 4 % z kupní ceny nebo ze směrné hodnoty, která činí 75 % kupní ceny, což je obvyklá výše základu této daně určovaná finančním úřadem. Daň z nabytí nemovitosti se neplatí bezprostředně po koupi věci, ale až při podání daňového přiznání, jehož termín je 31. 3. následujícího roku. A právě toto již od letošního roku platit nebude. Majitelé nemovitostí pořízených v období od prosince 2019 do prosince 2021 tuto daň platit nebudou.

Jak to bude s odpočty úroků z úvěrů na bydlení?

V souvislosti s koncem platnosti daně z nabytí se spekulovalo i o zrušení možnosti odpočtu úroků z úvěru na bydlení při podání daňového přiznání k dani z příjmů. To naštěstí neprošlo. Proto jsou tyto vládní kroky hodnoceny pozitivně nejen experty na realitní trh, ale také samotnými občany, kterých se nejvíce dotknou.

Jaké jsou předpokládané dopady zrušení daně?

Pro státní rozpočet to bude znamenat sice snížení příjmů ve výši okolo 10 miliard ročně, na druhou stranu, ale díky pozitivnímu efektu na rozhýbání ekonomiky, který si od tohoto kroku vláda slibuje, by se finanční toky měly rozpohybovat, což by mělo i státu v konečném důsledku přinést mnohem větší příjmy, než za předchozího stavu. Většina expertů se shoduje na tom, že zbytek tohoto roku bude pro trh s realitami klíčový. A právě toto vládní opatření by jej mělo rozpohybovat a zároveň ponechat dostatek finančních prostředků v rukou občanů, kteří je rádi utratí v dalších oblastech. Prostředky, které tedy státu nepůjdou díky dani z nabytí nemovitosti přímo, se k němu přece jen dostanou prostřednictvím zachování konkurenceschopného podnikatelského prostředí.

Novela bude mít zpětnou účinnost

Jinými slovy, jestliže jste stihli podat daňové přiznání do konce března a nevyužili jste možnosti jeho odložení v souvislosti s koronavirovou krizí až do konce srpna, a daň jste již zaplatili, bude vám vrácena. Jestliže jste prodloužení využili a na podání daňového přiznání se teprve chystáte, můžete již nyní počítat s tím, že daň z nabytí nemovitosti platit nebudete.